sales@smilepos.com | (206) 905-9025

ถาม - ตอบ

 1. สามารถพิมพ์รายการอาหารเข้าไปในครัวเป็นภาษาไทยได้หรือไม่?

  ได้ครับ โปรแกรม SmilePOS สามารถเลือกพิมพ์รายการอาหารได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน

 2. โปรแกรมใช้งานยากไหม เนื่องจากพนักงานไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย

  ไม่ยากครับ โปรแกรม SmilePOS ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานง่ายเป็นหลัก มีการใช้ปุ่มและสัญลักษณ์เพื่อให้จดจำได้ง่าย ผู้ใช้งานจะคุ้นเคยกับระบบและจดจำได้อย่างรวดเร็ว

 3. ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการติดตั้งระบบ SmilePOS?

  หลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ทางบริษัทจะใช้เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ตั้งค่าระบบบัตรเครดิต จัดทำเมนูอาหาร และจัดส่งระบบให้ได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เผื่อความสะดวกและรวดเร็วควรติดต่อ  SmilePOS ก่อนเปิดกิจการเป็นเวลาสองสัปดาห์

 4. ทางร้านสามารถแก้ไขรายการอาหารและราคาเองในภายหลังได้ไหม?

  ท่านสามารถแก้ไขรายการอาหาร ราคา แผนผังร้าน ตำแหน่งโต๊ะและอื่นๆ ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา you can apply online

 5. จะสามารถดูตัวอย่างการใช้งานได้อย่างไร

  กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อชมสาธิตการใช้งานแบบออนไลน์

 6. หากร้านมีขนาดใหญ่กว่า 90ที่นั่งจะใช้งาน SmilePOS ได้ไหม ?

  SmilePOS สามารถรองรับร้านได้ทุกขนาด โดยการเพิ่มจำนวนเครื่องขึ้นตามสัดส่วนที่นั่ง หรือแล้วแต่ความต้องการ

 7. ร้านสามารถเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ในภายหลังได้หรือไม่?

  ได้ครับ สามารถติตต่อเพิ่มเครื่องภายหลังได้

 8. ที่ร้านจำเป็นต้องติดอินเตอร์เน็ตด้วยหรือไม่?

  ทางร้านจำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้กับระบบตัดบัตรเครดิตและแก้ไขปัญหาด้วยการรีโมทย์

 9. SmilePOSมีผ้าหมึกและกระดาษให้ฟรีด้วยหรือไม่

  ท่านสามารถรับกระดาษและผ้าหมึกได้ฟรีจากพาร์ทเนอร์ของเรา

 10. การจ่ายเงินสามารถชำระเป็นงวดๆได้หรือไม่?

  ได้ครับ เรามีวิธีการชำระเงินให้เลือกหลายวิธี สามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการชำระเงิน